top of page
Welkom
Logo Paula Gorissen cijferadvies voor social profit

Advies en vorming omtrent financieel management aan ondernemingen met een maatschappelijke meerwaarde, gespecialiseerd in VZW's.

Workshop Cijfers Lezen: voorlopig geen "publieke" workshop gepland.

Voor mij was de workshop de ideale “crash course” om financiële cijfers te leren interpreteren!

Jeroen Devlieghere, bestuurder Wijkgezondheidscentrum De Central vzw

 Social profit ondernemingen:
directie, medewerkers en
bestuurders van VZW’s en
CV’s met een sociaal doel.

Voor wie?

Koepels
in de social profit: steunpunten en belangenbehartigers.
Vormings- en onderwijsinstellingen.

"Als het inzicht van medewerkers en bestuurders in 'de cijfers' verhoogt dan        
schept dit nieuwe kansen tot echte participatie aan het beleid van de onderneming."


 

Aanbod

Aanbod

 1. SOCIAL PROFIT ondernemingen
 • Infosessies m.b.t. analyse en vertaling van de jaarrekening.

 • Hulp bij opmaak zakelijk deel van het beleidsplan.

 • Advies en begeleiding van het zakelijk/financieel management op maat. Dit kan gaan over concrete vragen/problemen omtrent financieel beleid, boekhouding, begroting, belastingen, subsidies en wettelijke verplichtingen. 

 • Reorganisatie, controle, op orde zetten van de boekhouding, vaak ter aanvulling van de revisor.

 • Doorlichting van (een onderdeel van) het financieel beleid en administratieve procedures.

2. KOEPELS in de social profit

Over onderwerpen die te maken hebben met financieel beleid, boekhouding & begroting, fiscale-  en wettelijke verplichtingen, kunnen steunpunten en belangenbehartigers beroep doen op mij als:  

 •      Spreker op studie- en infodagen

 •      Lesgever voor vormingen

 •      Adviseur

3. VORMINGS- en onderwijsinstellingen

Korte lesmodules rond een specifiek onderwerp zoals :

 

 •      Financieel plan opmaken

 •      Balanslezen

 •      Spreken met je boekhouder


Lessenreeks omtrent o.a.:

 

 •      Financieel beheer

 •      Boekhouding voor vzw’s

 •      Basiscursus Excel

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Referenties

Referenties

 

 De cursisten van onze Workshop “Cijfers Lezen en Interpreteren” waren super enthousiast over zowel de inhoud van deze opleiding als de lesgever Paula. We gaan dit nog organiseren!"

Ludo Dhelft, coördinator Socrowd cvba so

 

Similes_logo_rgb300dpi_verticaal.jpg

Similes vzw kan best een klankbord gebruiken bij de opmaak van een meerjarenbegroting. Paula brengt ons de finesses bij van proactief financieel beleid, met kennis van zaken over de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Veerle Aendekerk, algemeen directeur Similes vzw

 

Het samen met de bestuurders en onze eigen cijfers de workshop doen, gaf een meerwaarde naar het “leren”. Ook op het vlak van het groepsdynamische was dit een goede activiteit voor een RVB.

Kris Van Houdt, algemene coördinator Wijkgezondheidscentrum De Central vzw

 

 

 

Paula helpt ons om ons financieel systeem te professionaliseren Het is een verademing om met iemand te werken die gelukkig wordt van cijfers en die geen vraag van ons te raar of te moeilijk vindt. 

Ivy Goutsmit, coördinator FMDO vzw

 

 

 

 

 

Deze korte inwijding in de betekenis én in de presentatie van de financiële gegevens in de jaarrekening, laat mij zeker toe om in het jaarlijks gesprek rond onze cijfers meer te kunnen steunen op zelf verworven inzichten.

Christine Dupont, bestuurder van De Ruimtevaart vzw

Paula zorgde voor enkele snelle berekeningen en prognoses, een ondersteuning die ik op dat moment net nodig had om alle deadlines te halen en mijn meerjarenbegroting op spoor te krijgen.”

Inge Loodsteen, algemeen coördinator D’broej vzw

Het was de eerste keer dat ik op mijn gemak zat bij de raad van bestuur, en helemaal mee was met de bespreking van de cijfers"

Jan, medewerker en bestuurder van Het Hinkelspel CVBA

Financiële cijfers doorgronden, toetsen aan de fiscale verplichtingen, gekoppeld aan een goed zicht op de werking van sociaal-culturele verenigingen. Het zorgde ervoor dat Paula ons verantwoorde adviezen voor de toekomst kon formuleren.

Danny Van Baelen, secretaris-penningmeester vzw kwb

Paula gaf voor onze verenigingen een vorming rond vzw-administratie en boekhouding. Echt super! Ze kwam goed voorbereid, had een vlotte omgang met al onze leden en gaf antwoord op al hun vragen. De communicatie was top! We kregen nadien ook nog een uitgeschreven antwoord op de moeilijkere vragen van de leden.

Fien Van der Hoeven, Ondersteuningscoach Bindus vzw

LOGO Central groen op wit.jpg
fmdo logo.png
Ruimtevaart LOGO_Versions_BASELINE-01.pn
Logo D'Broej .jpg
logo Hinkelspel.jpg
KWB-logo.jpg
logo Bindus.png
Mijn verhaal

Mijn verhaal

Foto Johnny Paula_vk1.jpg

De intentie om mijn kennis te delen betekende de start van dit project : het doorgeven van de ervaring en deskundigheid die ik gedurende meer dan 25 jaar heb opgebouwd in de sociale en culturele sector. Mijn plan werd heel concreet toen de vraag kwam van Scwitch om als  financieel expert hun team te versterken.


De liefde voor cijfers zit in mijn genen. Wiskunde, economie, boekhouden: het waren reeds mijn favoriete vakken in het secundair onderwijs. Daarna ging ik naar     Leuven om in 1981 een master in de Toegepaste Economie te behalen.

Na een zevental jaren lesgeven o.a. aan Groep T en de lerarenopleiding van Paridaens, koos ik voor de sociale sector.  Een compleet nieuwe wereld waar ik mij vanuit mijn economische achtergrond heel nuttig kon maken. Het opleidings- en tewerkstellingsproject Wonen en Werken was net opgestart in de Valkerijgang in Leuven. Het pedagogische luik was al flink in opbouw, het bedrijfsmatige stuk opzetten en beheren werd mijn verantwoordelijkheid.


In 1991 hebben we vanuit de vzw de coöperatieve vennootschap De Valkerij opgericht om de gebouwen aan te kopen. Ondertussen is dit initiatief uitgegroeid tot een complex waar een 5-tal sociale organisaties gehuisvest zijn. Als lid van de raad van bestuur was ik meer dan 20 jaar heel actief in de dagelijkse werking van deze vennootschap.

In mijn 19-jarige loopbaan bij FairFin kreeg ik tal van kansen. Ik leerde er de uitdagingen van financieel management in een social profit organisatie vanuit al zijn dimensies kennen, maar tevens de creatieve zoektocht naar haalbare oplossingen. Als rechterhand van de algemene coördinator verzorgde ik het financieel beleid. We deden onze boekhouding zelf en ik rapporteerde en adviseerde aan de raad van bestuur. Ik coördineerde bij FairFin ook de secretariaatsopdrachten  en was gedurende een aantal jaren contactpersoon met diverse banken voor de financiële producten.  Vanuit mijn ervaring gaf ik geregeld vormingen en workshops aan collega’s uit de sector: ‘Cijfers lezen’ op maat van professionele medewerkers, bestuurders en vrijwilligers.

      Volwassenen onderwijs         
Hoewel het lesgeven niet meer primeerde, heb ik het nooit echt losgelaten.

Ik gaf o.m. Computerboekhouden aan de Erasmus Hogeschool Brussel, campus Volt in Heverlee. De laatste 7 jaar was ik als lector verbonden aan de UCLL, campus Sociale School  in Heverlee voor het vak Financieel Beheer.

     Vrijwilliger

Vanuit de vzw Teriya werken we samen met het naaiproject Benkan

voor kansarme vrouwen in Bamako, Mali. We ondersteunen hen niet

enkel op financieel vlak maar bieden ook onze deskundigheid aan om

het bedrijfsgebeuren van gans de organisatie sterker te maken. Zo

dragen we een steentje bij tot de zelfredzaamheid van dit kleurrijke en dynamisch project. 

Vriendelijke groet,

Paula Gorissen 

Contact

CONTACTEER Paula Gorissen

Aarzel niet om me te contacteren met al je vragen:

+32 (0) 498 15 52 64

Aarschotsesteenweg 327

3012       LEUVEN  

België

© 2024   www.paulagorissen.be      ON 0681.922.767        Cijferadvies voor social profit ondernemingen

 • LinkedIn - White Circle
bottom of page